Zaznacz stronę

Rozwój duchowy w moim rozumieniu powinien nas łączyć z życiem codziennym.Powinien je wzbogacać, ulepszac i poprawiać jego jakość. Innymi słowy wszystko co duchowe, jak najbardziej może mieć praktyczne zastosowanie.Jeśli rozwój duchowy służy ucieczce od rzeczywistosci staje się alienacją a nie rozwojem.Mistycyzm kładzie akcent w naszym życiu na aspekty wiary i elementy poza racjonalne.Dostrzega rownież fakt, że człowiek jest przede wszystkim istotą emocjonalną a dopiero potem racjonalną.Świat widziany przez pryzmat duchowości i mistycyzmu jest może bardziej zagadkowy, nieodkryty ale bez wątpienia subtelniejszy i bogatszy.Zdrowe jest moim zdaniem to aby najbardziej nawet wysublimowane sposoby myślenia duchowego i mistycznego ostatecznie sprowadzały sie do codzienności i łączyły nas z materialnym światem. Właśnie coś takiego co łączy duchowość z codziennością, wiarę ze światem materialnym, co pozwala rozwijać własne życie w różnych aspektach ale również przez zaspokajanie ludzkich materialnych pragnień nazywam Praktycznym Mistycyzmem.