POLITYKA ZWROTÓW

  1. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

  1. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

  1. Sposób odstąpienia od umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  1. Zwrot płatności

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  1. Utrata prawa odstąpienia od umowy

W przypadku produktów cyfrowych, prawo do odstąpienia od umowy wygasa w momencie rozpoczęcia pobierania lub streamingu treści, jeśli konsument wyraził na to zgodę i został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia.

  1. Reklamacje

W przypadku stwierdzenia wad produktu cyfrowego, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

  1. Aktualizacje i wsparcie techniczne

Informacje o aktualizacjach produktów cyfrowych oraz wsparciu technicznym są dostępne na stronie produktu lub w dokumentacji dołączonej do produktu.

  1. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki zwrotów, prosimy o kontakt:

E-mail: [email protected] Adres: ul. Wysoka 13/156, 41-200 Sosnowiec

Niniejsza Polityka Zwrotów obowiązuje od dnia [data].

Scroll to Top