Zaznacz stronę

Możesz użyć tego ćwiczenia do przyciągania klientów, osób zainteresowanych realizacją wspólnego projektu lub takich, którym zamierzasz w jakiś sposób pomagać lub służyć.
Przygotowanie
Znajdź czas i spokojne miejsce, które pozwolą Ci się rozluźnić i skoncentrować przez
kilka minut. Rozluźnij się.
Kroki
1. Pomyśl o osobach, które pragniesz przyciągnąć. Wymień wszystkie cechy, jakie
chcesz, by posiadały. Jakie są ich zainteresowania? W jaki sposób możesz im służyć? Jakie uczucia wywołuje w Tobie myśl o nich? Jaką zamierzasz stworzyć z nimi relację? Niech Twoja wizja będzie pełna i jak najbardziej szczegółowa.
2. Wyobraź sobie sytuację, w której przebywacie razem, lub doznawaj dobrych uczuć
związanych z tymi osobami.
3. Zacznij wytwarzać magnetyczną spiralę, która wychodzi z serca. Najpierw uczyń ją
wielkości Twojego ciała, a następnie zmień tak, żeby była jak najbardziej odpowiednia. Wyobraź sobie, że ze swego serca wysyłasz impuls wzywający osoby, które mogą skorzystać z tego, co masz im do zaoferowania. Poczuj, jak je przyciągasz. Telepatycznie przekaż im informację o dobru, jakie możesz wnieść do ich życia, jeżeli sprzedajesz jakiś produkt, mentalnie opowiedz im, w jaki sposób ta rzecz może wpłynąć na poprawę ich życia. Gdy koncentrujesz się na
służeniu lub wspieraniu innych, Twoja siła przyciągania wzrasta. Skieruj swoje wezwanie do osób, które będą ceniły i szanowały Twoją pracę. Lepiej przyciągnąć jedną osobę, która będzie szanowała to, co robisz, niż trzy inne. Nie koncentruj się na tym, czego pragniesz od innych, ani co możesz zyskać, ponieważ nie wytwarzasz wtedy magnetycznej siły. Bądź świadom(a) tego, co masz do zaoferowania ludziom i co służy ich prawdziwemu dobru, i pamiętaj o tym podczas przyciągania.

4. Wysyłając poprzez spiralę energię i moc nie naciskaj na to, by te osoby się pojawiły.
Zawierz bez oczekiwania określonych rezultatów. Zaufaj, że pojawią się takie osoby, dla których to, co robisz, będzie atrakcyjne i którym przyniesie korzyści. Pamiętaj, że nikogo nie można do niczego zmusić wbrew jego woli, i że tylko wtedy możesz przyciągać ludzi, gdy służy to dobru wszystkich zainteresowanych.
5. Napełniając energią spiralę, która wychodzi z Twojego serca, pomyśl o wcześniej
opisanych osobach. Już teraz podziękuj za możliwość służenia im. Powiększając spiralę wysyłaj coraz więcej energii; zobacz, jak zaczyna ona obejmować miejsce, w którym mieszkasz, okolicę, Twój kraj i cały świat.
6. Wyobraź sobie, że ludzie, z którymi się łączysz, zapalają się jak światełka. Zobacz, jak
zapalają się ich tysiące. Ujrzyj wiązki światła, które was łączą. Jakie to wywołuje w Tobie uczucie? Użyj wyobraźni w sposób jak najbardziej twórczy, stwarzając wrażenie że to, co się dzieje, jest rzeczywistością. Jeżeli przyciągasz ludzi, którym pragniesz coś zaoferować, ujrzyj, jak w każdym tygodniu pojawia się dziesięć nowych, zainteresowanych tym osób. Jak się wtedy czujesz? Poczuj energię tych ludzi, niech stanie się częścią Twojej rzeczywistości. Jak zmieni się
Twoje życie, gdy Twoja praca dotrze do tych osób? Teraz wyobraź sobie, że w każdym tygodniu docierasz do dwudziestu pięciu nowych osób.
7. Zwiększaj liczbę osób, z którymi się łączysz. Wyobraź sobie pięćdziesiąt, sto lub
jeszcze więcej osób, które poznają i korzystają z Twoich propozycji.
8. Łącząc się z coraz większą liczbą osób, poczuj zmiany, jakie to powoduje w Twoim
życiu. W wyobraźni dostosuj swoje życie do rosnącej liczby osób tak, aby ich obecność była dogodna i łatwa do zaakceptowania. Jeżeli w pewnym momencie pojawi się niepewność, wyobraź sobie inny rodzaj połączenia, aż znowu poczujesz się swobodnie. Im lepiej czujesz się w nowej sytuacji, tym szybciej stanie się dna rzeczywistością. Wyobraź sobie taki tryb życia, formę działalności, organizację pracy czy pomoc, które umożliwią Ci obsługę tak wielu osób zainteresowanych Twoją ofertą.
9. Zwróć uwagę na swoją postawę i sposób oddychania. Skoryguj je tak, aby intensywniej odczuwać siłę swojego przyciągania.
10. Zatrzymaj się na poziomie, który wydaje Ci się najdogodniejszy. Wiedz, że dla każdej liczby osób pojawią się odpowiednie struktury, które pozwolą Ci nawiązać z nimi kontakt w sposób łatwy i dogodny.
11. Teraz skieruj się do wnętrza i zapytaj swoje wyższe ja, ilu procesów przyciągania
wymaga sprowadzenie tych osób.
12. Łagodnie zakończ i przeciągnij się. Przez najbliższe kilka dni zwracaj uwagę na
sygnały dotyczące nowych osób i możliwości nawiązania z nimi kontaktu.

Ocena
Zapamiętaj, z iloma osobami udało Ci się połączyć, zanim utrzymanie kontaktu stało się niemożliwe. Następnym razem połącz się z nieco mniejszą ilością osób. Spraw, aby to połączenie było jak najbardziej naturalne, swobodne i radosne. Gdy będziesz gotów/gotowa, zwiększ tę liczbę. Zestrajając się z ludźmi, powodujesz zmiany w swojej energii, które umożliwią pojawienie się tych ludzi w Twoim życiu.

Sanaya Roman i Duane Packer
Tworzenie pieniędzy