Zaznacz stronę

Rozwój osobisty. Czym on właściwie jest? Zapewne każdy człowiek będzie miał inną odpowiedź na to pytanie. W moim przypadku dokładne określenie tego zagadnienie jest o tyle ważne, że stanowi ono główny temat mojego bloga. Przystępuję zatem do wyjaśnienia.

Przede wszystkim przez rozwój osobisty rozumiem poszukiwania samego siebie i wzrastanie w coraz większej samoświadomości. Za konieczne w zyskiwaniu wiedzy o sobie uważam nie tylko stosowanie technik zawartych w licznych poradnikach, lecz również lekturę tekstów filozoficznych, poznawanie ciekawych koncepcji psychologicznych i coachingowych oraz poddawanie autorefleksji wydarzeń ze swojego życia. Wszystkie z wyżej wymienionych elementów będą zawierały się w moich notkach.

Być może ktoś zapyta: „Dlaczego uważasz filozofię za tak ważny element rozwoju osobistego?”. Odpowiedź jest prosta. Filozofia wspomaga krytyczne myślenie, a to pozwala lepiej oceniać treści zawarte codziennie zdobywanych informacjach i podchodzić z dystansem do koncepcji, które, brane bezrefleksyjnie, mogą przynieść więcej szkód niż pożytku.

Chcę, żeby czytelnik wiedział, że nie zamierzam nakłaniać go do aprobowania proponowanych przeze mnie treści, a jedynie zainspirować. Wolałbym również, żeby krytyka, której będę poddawał różne poglądy, została potraktowana z trzeźwością umysłu, ponieważ ślepe przytakiwanie rzadko jest dobrą drogą rozwojową dla człowieka.

Zapraszam zatem Czytelników do aktywnej polemiki w komentarzach i wyrażania swojego zdania. Mam szczerą nadzieję, że blog ten przysporzy wielu ciekawych przemyśleń i pomoże w jakimś stopniu każdemu wzrosnąć.