Zaznacz stronę

Anna Osypiuk ul. Tomaszowska 50-523 Wrocław, NIP: 899 236 39 67. tel. 516 530 883, e-mail: anna.osypiuk@gmail.com

Dziś będzie o czakrach, które są jednym z podstawowych elementów funkcjonowania naszego organizmu.

Chcę je zdefiniować ogólnie, natomiast w kolejnych notkach będę chciała pochylić się nad poszczególnymi czakrami, opisać za co są odpowiedzialne i jak sobie pomóc w przypadku ich niewłaściwego funkcjonowania.

czakry-kolor1-1024×167

Czakrę, lub zamiennie czakram, definiujemy jako ośrodek energetyczny w ciele, czyli miejsce, gdzie krzyżuje się wiele kanałów energetycznych (nadis – określenie hinduskie, meridiany – chińskie) i gromadzi się energia (prana, qi). Ośrodek ten odbiera, magazynuje i promieniuje energię o wibracji właściwej dla swojej funkcji która konieczna jest do życia istot .

W sanskrycie słowo czakra to oznacza KOŁO, gdyż czakry mają kształt kół. Kiedy czakry zostają obudzone, zaczynają się obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Otwierają się jak kwiaty i, ujawniając swoje cechy, przywracają nam wewnętrzną równowagę oraz poprawiają zdrowie fizyczne i psychiczne. Każdej z czakr przyporządkowane są jakości subtelne, cechy naszej osobowości, odpowiednie obszary w ciele fizycznym oraz elementy manifestujące dane centrum w naturze.

Każdy jest wyposażony w czakry i wszystkie one funkcjonują lepiej lub gorzej. Wszelkie zablokowania, a właściwie ograniczenia w pobieraniu i manifestowaniu się energii życiowej powodują zaburzenia w pracy całego organizmu, co objawia się chorobą, złym samopoczuciem, brakiem energii, lękiem lub zachwianiem równowagi emocjonalnej. Wiedząc, jak powinien działać system czakr, możemy wykryć własne ograniczenia oraz zastosować odpowiednie techniki, aby je wyeliminować.

Osoby obdarzone wrażliwością, która pozwala widzieć czakry, określają je jako wiry energii, obracające się jak świetliste koła i emanujące każdy własną barwą. Połączenie tych kół światła tworzy naszą aurę, która jest promieniowaniem subtelnej energii świetlnej z czakr.

Większość szkół filozoficznych i ezoterycznych rozróżnia 7 czakr głównych oraz pomocnicze, znajdujące się w stopach, kolanach, dłoniach, oraz czakr podrzędnych. Każdy narząd ma swój miniczakram, który zawiaduje jego pracą. I tak czakry znajdujące się w stopach ułatwiają kontakt z ziemią, pomagają pobierać energię ziemi. Czakry dłoni są przekaźnikiem energii płynącej z czakry serca, którą przekazujemy sobie, innym, roślinom, zwierzętom. Poprzez dłonie kontaktujemy się z otoczeniem. Witając się, kładąc ręce na drugiej osobie odbieramy wiele różnorakich informacji. Podczas inicjacji Reiki następuje otwarcie czakr w dłoniach.