Zaznacz stronę

Czakry. Napisane przez ame w po-magicznej-stronie-zycia.blog.pl

Wczoraj wspomniałam Wam o czakramie wawelskim, dziś wyjaśnię czym tak w ogóle jest czakra. Czakra to rodzaj promieniowania energetycznego. Energia jest podstawowym składnikiem ludzkiego ciała, system energetyczny Ziemi również oparty jest na czakrach. Samo słowo „czakra” oznacza koło lub krąg, który wytwarza i gromadzi energię. W naszym organizmie znajduje się siedem czakr (podobnie jak na ziemi-wzmianka o tym była w poprzednim wpisie).
Czakram podstawy – jest pierwszym ośrodkiem energetycznym. Położony jest u podstawy kręgosłupa i związany z elementem ziemi. Odpowiada za najważniejsze wartości: chęć do życia, realizację na poziomie materialnym. W nim znajduje się źródło energii życiowej organizmu. Kiedy czakram ten jest otwarty, jesteś pełen sił witalnych, cieszysz się dobrym zdrowiem. Osoby, u których czakram podstawy funkcjonuje nieprawidłowo, unikają aktywności fizycznej, źle radzą sobie w świecie materialnym, wycofują się z życia, czują się słabi i chorowici. Wielu współczesnych ludzi boryka się z zaburzeniami czakry podstawy.
Czakram seksualny – znajduje się w okolicach podbrzusza. Jego żywiołem jest woda. Drugi czakram odpowiada za miłość do płci przeciwnej w aspekcie fizycznym, uczuciowym oraz duchowym. Zapewnia możliwość dawania miłości, a także przyjmowania jej od partnera. Seks jest wówczas radością połączoną z przeżywaniem orgazmu. Ale pełnego orgazmu doświadczamy dopiero wówczas, gdy otwarte są wszystkie czakramy. Dlatego właśnie tantry kładą ogromny nacisk na oczyszczanie czakramów i pompowanie energii w górę kanału kręgowego. Blokady drugiego czakramu napawają Cię trudnościami w kontaktach damsko męskich. Przyczyniają się do kompleksu niższości, spowodowanego poczuciem niskiej atrakcyjności płciowej, unikania kontaktów fizycznych, blokują na przyjmowanie rozkoszy. Rzutują na powstawanie problemów i patologii seksualnych, oraz zaburzeń kobiecych, impotencji, schorzeń prostaty. Pełne otwarcie drugiego ośrodka następuje wtedy, gdy zaakceptujesz własną płeć, pokochasz swoje ciało i przestaniesz uciekać przed śmiercią oraz procesem przemijania.
Splot słoneczny – trzeci ośrodek. Jego żywiołem jest woda. Odpowiada za zdrowie fizyczne, władzę a także emocje i sentymenty. Otwarty splot zapewnia dobrą kondycję fizyczną oraz emocjonalną, równowagę uczuciową. Jego zaburzenia są ściśle związane z zaburzeniami fizycznymi, powodują powstawanie ekstremalnych emocji, nagłe zmiany nastrojów, złość, zaburzenia psychosomatyczne. Blokady Splotu odcinają Cię od uczuć, powodują niezrozumienie roli emocji, zabijają indywidualność. Rodzą trudności w komunikacji międzyludzkiej oraz brak zrozumienia dla motywów działania innych osób. Gdy uwalniasz się z pod brzemienia uczuć, wyzwalasz z siebie emocje śmiejesz się i płaczesz, kiedy masz na to ochotę. Zaczynasz dotykać swojej wrażliwości, zdejmujesz maski, by stać się prawdziwym sobą.
Czakram serca – związany z powietrzem, samoakceptacją oraz miłością. Wielu z nas przeżywa całe życie funkcjonując jedynie na poziomie trzech pierwszych czakramów. Nigdy nie doświadczając oddziaływanie wyższych ośrodków – prawdziwej miłości i pełnej jedności. Gdy czakram serca zablokuje się, nie potrafisz prawdziwie kochać, lub czujesz, iż nie jesteś kochany. Jego blokady powodują zagrożenie, samotność, brak akceptacji siebie i innych. Wydaje ci się, że wszyscy chcą Cię zniszczyć. Mając zamknięty czwarty czakram, możesz mieć tendencję do używania rozwiązań siłowych. Kiedy czakram serca działa sprawnie, darzysz miłością siebie samego, swych bliźnich oraz wszystko co żyje. Myślisz wówczas pozytywnie, potrafisz zrezygnować z egoizmu dla wyższych celów. Otwarcie czwartego czakramu kształtuje zdolność uzdrawiania. Tworzy się wówczas specjalne połączenie między: energią boską (dawcą), uzdrawiaczem (pośrednikiem), a osobą potrzebującą uzdrowienia (biorcą). Uwalniając energię serca zaczynasz żyć miłością, ufnością i wiarą, schodzisz z racjonalnej ścieżki umysłu pozostając w zgodzie z samym sobą. Doświadczasz spokoju ciszy.
Czakram gardła – związanym z eterem. Odpowiada za zdolność wyrażania i formułowania myśli, uczuć. Jeśli twój piąty czakram funkcjonuje prawidłowo, posiadasz łatwość w wyrażaniu myśli, emocji. Potrafisz nazwać słowami swoje wizje i marzenia, a także przyjmować wszelkie doświadczenia życiowe wyciągając z nich pozytywne wnioski. Otwarty czakram gardła daje umiejętność dobrej komunikacji z otoczeniem. Uwalnia od obarczania innych winą za własne niepowodzenia. Taka osoba potrafi sama kreować własne życie, realizując swoje potrzeby oraz marzenia. Blokady na tym poziomie przyczyniają się do małomówności, skrytości i niechęci wyrażania własnych opinii. Gdy czakram gardła jest zamknięty, trudno ci porozumiewać się z ludźmi, nie potrafisz bronić własnej pozycji, obawiasz się być indywidualnością. Kiedy wyzwalasz się z ograniczeń ośrodka gardła, przestajesz ranić. Jeśli dotrzesz do tego pierwszego z trzech wyższych czakramów, przez serce stajesz się twórczy. Zyskujesz niezwykły dar mowy, twe słowa stają się plastyczne, mają swój zapach, melodię, brzmią w twych ustach jak poetycki taniec.
Trzecie Oko – znajduje się pomiędzy brwiami. Odpowiada za intelekt, rozbudza wyobraźnię, intuicję oraz zdolności paranormalne. Kiedy twoje Trzecie Oko jest otwarte, myślisz kreatywnie, potrafisz przewidywać reakcje innych ludzi oraz wydarzenia. Twoja intuicja rozwija się coraz bardziej, rozszerzasz horyzonty myślowe, potrafisz też dostrzec, to co nie jest zauważalne dla innych. Zamknięcie tego czakramu powoduje trudności z twórczym myśleniem. Możesz wtedy postrzegać świat w kategoriach czysto racjonalnych, tłumiąc intuicję. Blokady na tym poziomie tworzą fałszywe wyobrażenia rzeczywistości. Pozbywając się lęków szóstego poziomu przestajesz być niewolnikiem, stajesz się panem samego siebie. Zyskujesz cudowną umiejętność materializacji swoich pragnień. Jeśli docierasz do tego poziomu oczyszczając wszystkie poprzednie ośrodki, twoje pragnienia nie mogą być już tylko niskimi pobudkami, gdyż twe ego roztopiło się w świetle czakramu serca.
Czakram korony – to siódmy ośrodek, położony na czubku głowy w okolicach ciemiączka. Czakram korony odpowiada za pełną integrację osobowości: sfery fizycznej, psychicznej i duchowej. Jeśli twoja czakra korony jest zamknięta, odcinasz się od duchowości, krytykujesz ludzi uduchowionych. Gdy twój siódmy czakram otwiera się, zaczynasz mieć potrzebę rozwoju się na planie duchowym. Gdy zwycięsko przetransformujesz lęki kolejnych poziomów i dotrzesz do czakramu korony osiągasz pełnię, sam stajesz się prawdziwym nauczycielem do którego w naturalny sposób lgną uczniowie. Otwierasz się na świadomość kosmiczną wchodzisz w Nirvanę. Ta ścieżka umożliwia ci dotarcie do najwyższego poziomu, powrót do źródła, zlanie się z najwyższa istotą.