(tyb. ‚dzam bha la, wym. Dzambala, sanskr. Dziambala)

Bóg bogactwa, skarbnik, dobrodziej.

Święty opiekun skarbów wspomagający w zdobywaniu dochodów, utrzymywaniu posiadłości i gospodarowaniu.

Tłumaczenia w słownikach anglo-języcznych:

nor lha (tzn. bóg bogactwa) – (DM) (poet.) yon bdag. Rtse-le VIII 430. (JV) type of lha, gods of wealth, deities of wealth, deity of wealth, assimilated to kubera of the Indian tradition, white; (IW, RY) wealth gods; (IW) 1) wealth god; 2) (Met) 8)/ [nor lha la chu lha dang, brtan pa, zla ba, ‚dzin byed, rlung, me, nam langs, ‚od byed bcas{nor lha brgyad – the 8 * [nor lha la chu lha dang, brtan pa, zla ba, ‚dzin byed, rlung, me, nam langs, ‚od byed bcas. 1) wealth god, god of wealthy; 2) 8; (RY) god of wealth. god of wealthy. Wealth gods.

Zobacz też:

Dzambala